Dodací podmínky INCOTERMS 2010

INCOTERMS jsou mezinárodní výkladová pravidla řešící přechod výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího. Jsou vydaná Mezinárodní obchodní komorou. LUMI Freight spol. s r.o. je respektuje a dodržuje v celém přepravním procesu.